Kierownictwo Wydziału:
Dyrektor – Krzysztof Smoczyk
pokój 111e, XI piętro
tel. (052) 34-97-400
fax (052) 34-97-402
e-mail: ksmoczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl
Informacje na temat wdrażania ZPORR:
Przemysław Wojciechowski
pokój 101b, X piętro
tel. (052) 349 77 36
fax (052) 349 77 42
e-mail: pwojciechowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Struktura i zadania WCFE
W dniu 7 maja 2012 roku Wojewoda Kujawsko - Pomorski Ewa Mes podpisała sześć pierwszych umów o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój z beneficjentami, których projekty zostały najwyżej ocenione w kategorii dróg powiatowych oraz dróg gminnych.

                      umowy_2012_1

 

 

 

Więcej…

 

27 lutego 2012 r. została zaakceptowana przez Ministra Rozwoju Regionalnego "Procedura uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach NSS 2007-2013, Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz na pokrycie korekty systemowej w ramach Funduszu Spójności 2004-2006 na 2012 rok z części 83, poz. 8, 19, 98, 99".

Procedura rezerwy celowej

plik do pobrania

 

W dniu 20 grudnia 2011 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę zakwalifikowanych wniosków w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w województwie kujawsko-pomorskim. Tym samym zakończył się wybór projektów, które realizowane będą w ramach programu w roku 2012.

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (województwo kujawsko-pomorskie)
plik do pobrania