Informacja o rezerwie celowej budżetu państwa na integrację europejską (część 83, poz. 10) w roku 2005
plik do pobrania


Wnioski o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa:
załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 1c

załącznik nr 1d

załącznik nr 1e

załącznik nr 1f

załącznik nr 1g

zalącznik nr 1h

załącznik nr 1i

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz instytucji zarządzających Programami Operacyjnymi, Funduszem Spójności oraz Inicjatywą EQUAL oraz Instytucji Pośredniczących dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
plik do pobrania