Zakończył się nabór wniosków w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój na rok 2013.

Do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 70 wniosków ? 21 z nich dotyczyło dróg powiatowych, a 49 dróg gminnych. Łączna kwota dofinansowania o jaką wystąpili wnioskodawcy wynosi 53 761 245,08 zł. Nie przekraca ona 30% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Złożone wnioski są oceniane przez powołaną w tym celu Komisję.