Wszyscy beneficjenci uzyskujący wsparcie ze środków funduszy strukturalnych zobowiązani są do stosowania odpowiednich, zależnych od rodzaju realizowanego projektu, środków informowania i promocji. Są nimi:

- dyplomy, certyfikaty
- tablice reklamowe (bilboardy)
- stałe tablice pamiatkowe
- logo UE i logo ZPORR umieszczane na wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektów.

Zapisy dotyczące stosowanych przez beneficjenta środków informacyjnych i promocyjnych są elementem umowy dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu, dzięki której beneficjent uzyskuje wsparcie ze środków funduszy strukturalnych.

Kontrola przestrzegania stosowania środków informacyjnych i promocyjnych należy do:

- Urzędu Wojewódzkiego - w przypadku, gdy Wojewoda podpisze umowę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu

- Instytucji Wdrażających - w przypadku, kiedy to o­ne podpiszą umowę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje projektu.


Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania projektu (Rozdział 17 Podręcznika procedur wdrażania ZPORR)

dokument do pobrania

Książka znaku ZPORR
dokument do pobrania

Księga tożsamości EFS
dokument do piobrania


LOGO ZPORR

LOGO EFS