Kontrole w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 2004-2006 prowadzone są od 2005 r. , początkowo przez Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, następnie przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Wydział Funduszy Europejskich, a od roku 2009 przez Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

link do strony z informacjami o wynikach kontroli  <tutaj>