Kierownictwo Wydziału:
Dyrektor – Krzysztof Smoczyk
pokój 111e, XI piętro
tel. (052) 34-97-400
fax (052) 34-97-402
e-mail: ksmoczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl
Informacje na temat wdrażania ZPORR:
Przemysław Wojciechowski
pokój 101b, X piętro
tel. (052) 349 77 36
fax (052) 349 77 42
e-mail: pwojciechowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Struktura i zadania WCFE

Na podstawie Uchwały Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II  Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój" Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza nabór wniosków na rok 2012.

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o naborze wniosków na rok 2012 w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
plik do pobrania 

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój
plik do pobrania

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój
plik do pobrania

Instrukcja oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
plik do pobrania

Wzór listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
plik do pobrania

Wzór listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
plik do pobrania

Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Narodowy program przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój"
plik do pobrania

Uchwała Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Narodowy program przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój" (skan)
plik do pobrania 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. Nr 201, poz. 1184)
plik do pobrania

 

Informujemy, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 27 lipca br. zatwierdził Aneks Nr 2 do Listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2011. Umożliwia to wykorzystanie powstałych oszczędności poprzetargowych i dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa kolejnegoi zadania znajdującego się na liście rezerwowej (drogi gminne).

Aneks Nr 2 do listy A zakwalifikowanych wniosków - drogi powiatowe
plik do pobrania

Aneks Nr 2 do listy B zakwalifikowanych wniosków - drogi gminne
plik do pobrania

 

Informujemy, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 27 maja br. zatwierdził Aneks Nr 1 do Listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2011. Umożliwia to wykorzystanie powstałych oszczędności poprzetargowych i dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa kolejnych zadań ? 8 projektów gminnych i 2 powiatowych, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej.
Jednocześnie Wojewoda Kujawsko-Pomorski wystąpił do Ministra Finansów o wprowadzenie odpowiednich zmian w decyzji dotyczącej finansowania Programu.

Aneks Nr 1 do listy A zakwalifikowanych wniosków - drogi powiatowe
plik do pobrania

Aneks Nr 1 do listy B zakwalifikowanych wniosków - drogi gminne
plik do pobrania