Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 14 marca 2011 roku, zwiększył plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w roku 2011.
Pisemna informacja o przyznanej dotacji została wysłana do Beneficjentów programu.