Umowy o dofinansowanie zawarte w ramach Priorytetów I i III Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów I i III ZPORR
(z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) - stan na zakończenie programu (wartości umów po aneksach)
plik do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) - stan na 23 lipca 2007 r.
plik do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) - stan na 31 stycznia 2007 r.
plik do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) - stan na 31 grudnia 2006 r.
plik do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) - stan na 30 listopada 2006 r.
plik do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) - stan na 31 października 2006 r.
plik do pobrania

Wykaz umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów I i III ZPORR oczekujących na zawarcie - stan na 31 października 2006 r.
plik do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) - stan na 30 września 2006 r.
plik do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) - stan na 31 sierpnia 2006 r.
dokument do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) - stan na 13 czerwca 2006 r.
dokument do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) - stan na 31 marca 2006 r.
dokument do pobrania
Wykazaz umów według miejsca realizacji projektrów - stan na 31 marca 2006 r.
dokument do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetów I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) - stan na 31 grudnia 2005 r,
dokument do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) - stan na 14 grudnia 2005 r.
dokument do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa) - stan na 30 września 2005 r.
dokument do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I i III ZPORR (z wyłączeniem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiotstwa) - stan na 13 kwietnia 2005 r.
dokument do pobrania


Umowy o dofinansowanie projektów ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa:


Wykaz umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.4 Miikroprzedsiębiorstwa - stan na 31.03.2006 r.
dokument do pobraniaUmowy o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II ZPORR

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II ZPORR
dokument do pobrania
Umowy o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IV ZPORR


Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IV - stan na 31 sierpnia 2007 r.
dokument do pobrania

Wykaz zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IV - stan na 30 grudnia 2004 r.
dokument do pobraniaProjekty zakończone

Lista projektów zakończonych (stan na 31 grudnia 2005 r.)
plik do pobrania

Informacja o projektach zakończonych (stan na 31grudnia 2005 r.)
plik do pobraniaAkty prawne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 137, Poz. 1153)
dokument do pobrania

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (z dnia 7.02.2005 r.)
dokument do pobrania

Oświadczenie o niekwalifikowalności VAT (z dnia 9.11.2005 r.)
dokument do pobrania

Zalecane przez Instytucję Zarządzajacą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego zabezpieczenia zwrotu wypłaconych środków ZPORR
dokument do pobraniaInterpretacje Ministerstwa Gospodarki i Pracy


Interpretacja dotycząca zapisów umów o dofinansowanie projektów
dokument do pobrania