Informujemy, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 27 maja br. zatwierdził Aneks Nr 1 do Listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2011. Umożliwia to wykorzystanie powstałych oszczędności poprzetargowych i dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa kolejnych zadań ? 8 projektów gminnych i 2 powiatowych, które dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej.
Jednocześnie Wojewoda Kujawsko-Pomorski wystąpił do Ministra Finansów o wprowadzenie odpowiednich zmian w decyzji dotyczącej finansowania Programu.

Aneks Nr 1 do listy A zakwalifikowanych wniosków - drogi powiatowe
plik do pobrania

Aneks Nr 1 do listy B zakwalifikowanych wniosków - drogi gminne
plik do pobrania