Podmioty uczestniczące w realizacji projektów w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" informujemy o wprowadzeniu przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych odrębnej, uproszczonej procedury rozpatrywania przez Dyrektora Oddziału Terenowego /Filii wniosków gmin o przekazanie (na podstawie art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa), nieruchomości Zasobu niezbędnych do realizacji planowanych inwestycji w ramach rządowego programu "Moje Boisko - Orlik 2012"


Pismo Pana Wojciecha Kuźmińskiego, Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych do Dyrektorów Oddziałów Terenowych (Filii) w ww. sprawie wraz z złącznikiem (wytyczne)
plik do pobrania

Pismo Pani Małgorzaty Cejmer, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki informujące o wprowadzeniu procedury uproszczonej
plik do pobrania

 

Informujemy, iż do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęła informacja o potwierdzeniu przez Ministra Sportu i Turystyki listy przedsięwzięć objętych programem ?Moje Boisko-Orlik 2012?, które będą realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na tej podstawie i stosownie do §2.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa inwestycji planowanych do realizacji w ramach programu ?Moje Boisko-Orlik 2012?, Wojewoda Kujawsko-Pomorski może wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie decyzji o zapewnieniu finansowania realizowanych przedsięwzięć.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich samorządów, które uczestniczą w programie, a nie dostarczyły jeszcze wniosku o wydanie decyzji Ministra Finansów, o złożenie wniosku najpóźniej do dnia 26 czerwca 2008r. na poniższy adres:

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
ul. Jagiellońska 3, (sekretariat - X piętro)
85-950 Bydgoszcz
tel. 052 349 77 40

Osoby do kontaktu:
Hanna Kubiak, tel. 052 34 97 725
Dagmara Niemczyk-Januszewska, tel. 052 34 97 726
Iwona Zielińska, tel. 052 34 97 728

 

?Moje Boisko ? Orlik 2012? to program rządowo-samorządowy, który zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Celem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej...

?Moje Boisko ? Orlik 2012? to program rządowo-samorządowy, który zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami
i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Celem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej.
Zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystki każdy nowo powstały w ramach Programu obiekt to kompleks dwóch boisk: boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne (przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej) oraz szatnia i zaplecze socjalne. Obiekty wybudowane w ramach ?Orlika? wyposażone są w niezbędny sprzęt sportowy, są ogrodzone
i oświetlone. Program ?Moje Boisko - Orlik 2012? jest ważnym punktem strategii Rządu
w zakresie rozwoju i promocji sportu.
W 2008 roku Program realizowany jest w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Źródła finansowania inwestycji to środki budżetu państwa, środki samorządu województwa kujawsko-pomorskiego oraz środki własne wnioskodawcy.
W województwie kujawsko-pomorskim do udziału w programie ?Moje Boisko ? Orlik 2012? zgłosiło się 39 jednostek samorządu terytorialnego, z którymi zostały podpisane umowy na realizację 46 ?Orlików?.
Łączna kwota dofinansowania tych inwestycji ze środków budżetu państwa to kwota
15.318.000,00 zł.
Dotychczas uruchomiono 14 obiektów sportowych w miejscowościach:
- Baruchowo (Powiat Włocławski),
- Radzyń Chełmiński (Powiat Grudziądzki),
- Śliwice (Powiat Tucholski),
- Działyń (Gmina Zbójno, Powiat Golubsko-Dobrzyński),
- Gniewkowo (Powiat Inowrocławski),
- Wielka Nieszawka (Powiat Toruński),
- Zielonczyn (Gmina Sicienko, Powiat Bydgoski),
- Rypin (Powiat Rypiński),
- Solec Kujawski (Powiat Bydgoski),
- Świętosław (Gmina Ciechocin, Powiat Golubsko-Dobrzyński),
- Pakość (Powiat Inowrocławski),
- Barcin (Powiat Żniński),
- Dąbrowa (Powiat Mogileński),
- Grębocin (Gmina Lubicz, Powiat Toruński),
- Toruń (2 obiekty w Powiecie Toruńskim),
- Janowiec Wielkopolski (Powiat Żniński),
- Inowrocław (Powiat Inowrocławski).
W najbliższych dniach planowane jest otwarcie kompleksów sportowych w miejscowościach: Koronowo, Białe Błota oraz Radziejów.
Szczegółowy wykaz jednostek samorządu terytorialnego realizujących program ?Moje Boisko ? Orlik 2012? w województwie kujawsko- pomorskim.

plik do pobrania