Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
dokument do pobrania

 

Uwaga:
Według informacji Ministerstwa Gospodarki i Pracy, trwają obecnie prace nad nowym rozporządzeniem dotyczącym prefinansowania w ramach ZPORR.
Wnioski o prefinansowanie na dotychczasowych zasadach będą przyjmowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego tylko do 30 września 2005 r.

Procedura prefinansowania
dokument do pobrania

Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej
dokument do pobrania

Harmonogram przekazywania transz pożyczki
dokument do pobrania

Okres obowiązywania umowy pożyczki na prefinansowanie poszczególnych programów operacyjnych
dokument do pobraniaWnioski o prefinansowanie dla poszczególnych programów operacyjnych:

ZPORR - bez Priorytetu II
-
dokument do pobrania

ZPORR - Priorytet II - dokument do pobrania

SPO WKP - dokument do pobrania

SPO RZL
- dokument do pobrania

SPO Transport - dokument do pobrania

SPO Rolnictwo - dokument do pobrania

SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb - dokument do pobrania

SPO
Pomoc Techniczna - dokument do pobrania

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL - dokument do pobrania