Sprawozdanie z realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w Polsce

5 sierpnia 2011 r. Komisja Europejska poinformowała, iż sprawozdanie końcowe z realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 jest zgodne z art. 37 rozporządzenia Rady (WE)nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. oraz z wytycznymi dotyczącymi zamknięcia pomocy (2000-2006) finansowanej z funduszy strukturalnych przyjętych Decyzją Komisji Europejskiej Com (2006) 34 24.

Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu zawiera postęp rzeczowy i finansowy na dzień zamknięcia ZPORR zostało zaakceptowane uchwałą nr 1/2010 na XXI posiedzeniu Komitetu Monitorującego ZPORR, które odbyło się 15 czerwca 2010 r.

Sprawozdanie końcowe z realizacji ZPORR 2004-2006
plik do pobrania


Sprawozdania z realizacji ZPORR 2004-2006 w województwie kujawsko-pomorskim

Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim przyjęte uchwałą Nr 99/XXIII/2009 z dnia 9 grudnia 2009r. Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki
plik do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2009r.
plik do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w 2008r.
plik do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w II półroczu 2008r.
plik do pobrania


Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2008r.
plik do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w 2007r.
plik do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w II półroczu 2007r.
plik do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w I półroczu 2007r.
dokument do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w 2006r.
dokument do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w II półroczu 2006r.
dokument do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w wojewodztwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2006r.
dokument do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2006r.
dokument do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w 2005r.
dokument do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2005r.
dokument do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2005r.
dokument do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2005r.
dokument do pobrania 

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2005r.
dokument do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie kujawsko-pomorskim w 2004r.
dokument do pobrania

Informacja ze spotkania Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki w dniu 8 listopada 2004r.
dokument do pobrania

 

Kontrakt Wojewódzki

Sprawozdanie końcowe z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego 2007-2008
plik do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego w 2008r.
plik do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego w 2007r.
plik do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego w 2006r.
plik do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego w 2005r.
plik do pobrania

Sprawozdanie z realizacji Kontraktu Wojewódzkiego w 2004r.
plik do pobrania

Raport Roczny o stanie realizacji Kontraktu Wojewódzkiego 2004
plik do pobrania