Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji w Wydziale Certyfikacji i Funduszy Europejskich od 2008 roku realizuje projekty finansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

W 2008 roku Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji była odbiorcą pomocy 4 projektów mw ramach:

? Osi priorytetowej 1 ? Wsparcie zasobów ludzkich - projekt nr POPT.01.02.00-00-039/08, Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej i 16 Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2007 i 2008 roku
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 38 096,00 złotych.
W ramach projektu dofinansowano pracownikom Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji: wizytę studyjną w instytucjach UE w Brukseli, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zadłużeniem i audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych, szkolenia dotyczące pomocy publicznej, kontroli realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, trybu przeprowadzania kontroli.

? Osi priorytetowej 2 ? Wsparcie informatyczne realizacji NSRO ? projekt nr POPT.02.02-00-040/08, Zakup infrastruktury informatycznej dla pracowników 16 Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w latach 2007-2008.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 72 806,51 złotych.
W ramach projektu zakupiono 8 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 8 laptopów wraz z oprogramowaniem, 6 drukarek laserowych, 8 aparatów telefonicznych, aparat fotograficzny, 10 przenośnych pamięci USB.

? Osi priorytetowej 3 ? Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych ? projekt nr POPT.03.01.00-00-041/08, Wsparcie funkcjonowania 16 Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji oraz Instytucji Certyfikującej w latach 2007-2008.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 91 409,44 złotych.
Środki w ramach tego projektu przeznaczono na remont pomieszczeń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji na XI piętrze, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup artykułów biurowych (papier, tonery itp.)

? Osi priorytetowej 4 ? Komunikacja i promocja - projekt nr POPT.04.02.00-00-042/08, Wymiana doświadczeń pracowników Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji i Instytucji Certyfikującej z instytucjami zaangażowanymi w realizację NSRO w 2007 i 2008 roku.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 21 756,95 złotych.
Z projektu dofinansowano organizację konferencji Instytucji Certyfikującej i 16 Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji w Bydgoszczy, w dniach 8-10 września 2010 roku.

W 2009 roku Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji była odbiorcą pomocy 3 projektów
w ramach:

? Osi priorytetowej 1 ? Wsparcie zasobów ludzkich - projekt nr POPT.01.02.00-00-088/09, Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej i 16 Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2009 roku
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 27 643,92 złotych.
W ramach projektu dofinansowano pracownikom Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji: kursy językowe, szkolenia dotyczące pomocy publicznej w Regionalnym Programie Operacyjnym, zarządzania przez cele i kontroli w Urzędzie Wojewódzkim, partnerstwa publiczno-prawnego i instrumentów inżynierii finansowej.

? Osi priorytetowej 2 ? Wsparcie informatyczne realizacji NSRO - projekt nr POPT.02.02-00-088/09, Zakup infrastruktury informatycznej dla pracowników 16 Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w roku 2009.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 15 316,49 złotych.
Środki przeznaczono na zakup 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

? Osi priorytetowej 3 ? Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych ? projekt nr POPT.03.01.00-00-089/09, Wsparcie funkcjonowania 16 Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji oraz Instytucji Certyfikującej w 2009 roku.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 106 872,17 złotych.
W ramach projektu dokończono remont pomieszczeń Instytucji Pośredniczącej
w Certyfikacji, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup mebli, zakup artykułów biurowych (papier, tonery, itp.).

W 2010 roku Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji była odbiorcą pomocy 3 projektóww ramach:

? Osi priorytetowej 1 ? Wsparcie zasobów ludzkich - projekt nr POPT.01.02.00-00-151/10, Podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2010 roku.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 101 830 złotych.
W ramach projektu dofinansowano pracownikom Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji: studia licencjackie i magisterskie, szkolenia dotyczące korekt finansowych, zarządzania finansami, nowelizacji ustawy o finansach publicznych, obsługi Oracla Discoverera oraz wizyty studyjne w instytucjach związanych z certyfikacją wydatków w Budapeszcie i Pradze.

? Osi priorytetowej 2 ? Wsparcie informatyczne realizacji NSRO - projekt nr POPT.02.02-00-149/10, Zakup infrastruktury informatycznej dla pracowników Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji zaangażowanych w proces certyfikacji wydatków do Komisji Europejskiej w 2010 roku.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 50 339,55 złotych.
Środki przeznaczono na zakup 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

? Osi priorytetowej 3 ? Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych ? projekt
nr POPT.03.01.00-00-1559/10, Wsparcie funkcjonowania Instytucji Certyfikującej oraz Instytucji Pośredniczących w Certyfikacji w 2010 roku.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 47 345 złotych.
Środki przeznaczono na prace adaptacyjne w pomieszczeniach Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji, delegacje krajowe oraz zakup artykułów biurowych (papier, tonery, itp.)

Od 2008 roku Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji jest także beneficjentem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1 ? Wsparcie zasobów ludzkich. Środki w 85% pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymane w ramach projektów są przeznaczane na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.