Lp. 

Nazwisko i imię

Funkcja

Instytucja

1. Bruski Rafał Przewodniczący Wojewoda Kujawsko-Pomorski
2. Całbecki Piotr


Zastępca:
Michał Korolko
Zastępca Przewodniczącego Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej
3. Wnukowska Ewa Przedstawiciel ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego ? Instytucji Zarządzającej ZPORR ? MRR Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MRR
4. Rutkowska Grażyna Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ? Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu ZPORR Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu K-PUW
5. Smoczyk Krzysztof Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Dyrektor Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
6. Mól JerzyPrzedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej Główny specjalista - kierujący Wydziałem kontroli w Departamencie Funduszy Strukturalnych MEN
7. Jaworski Lech Przedstawiciel Ministra Transportu i Budownictwa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
8. Szymorowska Teresa


Zastępstwo:
Pawlęga Michał
Przedstawiciel Ministra Kultury Dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu


Specjalista w Dziale Wspierania Regionalnych Inicjatyw Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury w Warszawie
9. Gołębiewski Jan


Zastępstwo:
Szymański Przemysław
Przedstawiciel Ministra Nauki i Informatyzacji Dyrektor
Specjalista w Departamen
cie Społeczeństwa Informacyjnego
10. Korulczyk Sondij MariaZastępstwo:
Fabisiak Agnieszka
Przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dyrektor w Departamencie Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Główny Specjalista jw.
11. Ziemacki Zbysław
Przedstawiciel Ministra Środowiska Starszy Inspektor w Departamencie Funduszy Ekologicznych Ministerstwa Środowiska
12. Grajek Jan


Zastępstwo:
Kumińska Maria
Przedstawiciel Ministra Zdrowia Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
13. Maciej Krużewski Przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego
14. Adam Szponka Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ? Instytucji Wdrażającej działania p.o. Naczelnika Wydziału Zarządzania Europejskiego Funduszu Społecznego
15. Horbulewicz Adam Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu ? Instytucji Wdrażającej działania Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
16. Tyburski Marek Przedstawiciel samorządów powiatowych Starosta Powiatu Rypińskiego
17. Krasowski Kazimierz Przedstawiciel samorządów powiatowych Starosta Powiatu Bydgoskiego
18. Nawrocki Antoni Przedstawiciel samorządów gminnych Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski
19. Wieczorek Roman Przedstawiciel samorządów gminnych Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
20. Dombrowicz Konstanty

Zastępstwo:
Kojder-Szweda LucynaPrzedstawiciel Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Prezydent Miasta Bydgoszczy


Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy
21. Malinowski Robert

Zastępstwo:
Jacek Wrzos


Przedstawiciel Prezydenta Miasta Grudziądza
Prezydent Miasta Grudziądza

Kierownik Wydziału Funduszy Europejskich
22. Brejza Ryszard

Zastępstwo:
Stachowiak Ireneusz


Przedstawiciel Prezydenta Miasta Inowrocław
Prezydent Miasta Inowrocławia

II Zastępca Prezydenta Miasta
23. Zaleski Michał

Zastępstwo:
Piertrucień Rafał
(wz Lisek Agnieszka)


Przedstawiciel Prezydenta Miasta Torunia
Prezydent Miasta Torunia

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich
24. Jacek Kuźniewicz

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Włocławka Zastępca Prezydenta Miasta
25. Prof. dr hab. inż.
Skinder Zbigniew
Przedstawiciel wyższych uczelni regionu Rektor ATR Bydgoszcz
26. Prof. dr hab. inż. Kubik Józef

Zastępstwo:
Anforowicz Małgorzata
Przedstawiciel wyższych uczelni regionu Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Kierownik Biura Funduszy Strukturalnych i Współpracy z Regionem
27. Prof. dr hab.
Jamiołkowski Andrzej

Zastępstwo:
mgr Tomaszewski Henryk
Przedstawiciel wyższych uczelni regionu Rektor UMK ToruńSpecjalista w BZFE UMK
28. Ślachciak MirosławZastępstwo:
Książczak Waldemar
Przedstawiciel partnerów gospodarczych z obszaru województwa Prezes Kujawsko-Pmorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców

Wiceprezes ds. programowych
29. Ilków Andrzej Przedstawiciel partnerów gospodarczych z obszaru województwa Wiceprezes Zarządu Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
30. Seul Iwona Przedstawiciel partnerów gospodarczych z obszaru województwa st. specjalista OT AMW w Bydgoszczy
31. Matuszewski Harald Przedstawiciel partnerów społecznych z obszaru województwa Przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ w Bydgoszczy
32. Staszak -Kowalska Radosława Przedstawiciel partnerów społecznych z obszaru województwa Przew. Bydgoskiej Izby Lekarskiej
33. Rusielewicz Elżbieta Przedstawiciel organizacji pozarządowych i pożytku publicznego Dyrektor Pomorsko-Kujawskiego Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy
34. Matusewicz Andrzej Przedstawiciel organizacji pozarządowych i pożytku publicznego Dyrektor Loży Bydgoskiej Business Centre Club
35 Halik Izabela


Przedstawiciel organizacji pozarządowych i pożytku publicznego Departament Pożytku Publicznego MPiPS