Pierwsze umowy o dofinansowanie projektów ramach tegorocznej, trzeciej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, podpisała dzisiaj Wojewoda Ewa Mes.
Na spotkanie zaproszono przedstawicieli 5 gmin i 4 powiatów, których wnioski zostały najwyżej ocenione przez Wojewódzką Komisję do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach NPPDL 2008-2011. Podczas spotkania podpisanych zostało 11 umów o dofinansowanie z budżetu państwa, w tym 5 z gminami oraz 6 z powiatami (w danej edycji programu gminy mogą uzyskać dofinansowanie 1, a powiaty 2 projektów).

Projekty, które realizowane będą w ramach NPPDL 2008-2011 w roku 2011 zostały wybrane przez Komisję w roku 2010. Na liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania znalazło się 37 wniosków - 13 z nich dotyczy dróg powiatowych, a 24 dróg gminnych.

Zaakceptowane wnioski przewidują przebudowę, budowę lub remont 142,905 km dróg, w tym 88 108 km dróg powiatowych i 54,798 dróg gminnych. Projekty powiatów dotyczą przebudowy (79,686 km) i remontu dróg (8,422 km), gmin natomiast przebudowy (38,879 km), budowy (10,982 km) i remontu dróg (4,936 km).

Liczba projektów realizowanych w roku 2011 jeszcze się zwiększy. Dotychczasowe oszczędności poprzetargowe pozwalają na dofinansowanie kolejnych 4 projektów gminnych i 2 powiatowych Będzie to możliwe po akceptacji rozszerzonej listy projektów przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.