Informujemy, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 27 lipca br. zatwierdził Aneks Nr 2 do Listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2011. Umożliwia to wykorzystanie powstałych oszczędności poprzetargowych i dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa kolejnegoi zadania znajdującego się na liście rezerwowej (drogi gminne).

Aneks Nr 2 do listy A zakwalifikowanych wniosków - drogi powiatowe
plik do pobrania

Aneks Nr 2 do listy B zakwalifikowanych wniosków - drogi gminne
plik do pobrania