Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE. Dokument został przyjęty jako wytyczna IZ ZPORR pismem z dnia 17.04.2008 r. (DRR-XII-8585-2-RN/08). Pismo z dn. 13.06.2008 r (DRR-XII-8585-2-RN/08) stanowi jego uszczegółowienie.

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE
plik do pobrania

Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE
plik do pobrania