Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Narodowy program przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój"
plik do pobrania

Uchwała Rady Ministrów nr 174/2011 z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Narodowy program przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój" (skan)
plik do pobrania

NOWE: Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą ?Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój"
plik do pobrania

NOWE: Zatwierdzenie zmian w dokumentach dotyczących Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania

NOWE: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
plik do pobrania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. Nr 201, poz. 1184)
plik do pobrania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. Nr 53, poz. 435)
plik do pobrania

Wzór wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój
plik do pobrania

NOWE: Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność ? Rozwój
plik do pobrania

NOWE: Wzór aneksu do wniosku o dofinansowanie zadania
plik do pobrania

NOWE: Instrukcja wypełniania aneksu do wniosku o dofinansowanie zadania
plik do pobrania

Instrukcja oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
plik do pobrania

NOWE: Aneks do instrukcji oceny przez komisję wniosków o dofinansowanie zadań
plik do pobrania

Wzór listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
plik do pobrania

Wzór listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
plik do pobrania

Wzór umowy o dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
plik do pobrania

zał. 4 do umowy - Wniosek o wypłatę dotacji
plik do pobrania

zał. 5 do umowy - Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania
plik do pobrania