Informacja dotyczące wdrażania programu Phare 2003
w województwie kujawsko ? pomorskim

I. Przygotowanie terenów inwestycyjnych ?Vistula Park? Świeciu
1.Podstawowe informacje
Numer projektu: PL2003/004-379/05.09
Położenia: miasto Świecie
2. Cel projektu
Zwiększenie atrakcyjności Świecia poprzez uzbrojenie nowych terenów pod inwestycje. Projekt przyniesie w efekcie 35ha gruntu przygotowanego do prowadzenia działalności gospodarczej dla około 35 MŚP, z około 200 nowych miejsc pracy, co zostanie osiągnięte dzięki uzbrojeniu terenu w następujące elementy infrastruktury usługowej:
- 3,5 km dróg wewnętrznych i dojazdowych,
- parkingi o powierzchni około 5000 m?,
- 8 km wodociągów,
- 10 km kanalizacji,
- 12 km sieci telekomunikacyjnej,
- 8 km sieci energetycznej,
- 8 km sieci gazowej,
- oświetlenie
- 5 km kanalizacji deszczowej,
- 1 podczyszczalnia ścieków
3. Ramy instytucjonalne:
Beneficjentem projektu oraz jego właścicielem jest miasto i gmina Świecie.
4. Budżet:
Całkowite nakłady =3 180 000,00EUR
Współfinansowanie Phare=2 000 000,00EUR
Współfinansowanie krajowe =1 180 000,00EUR
5. Harmonogram wdrażania
Rozpoczęcie przetargu / zgłaszania propozycji: III kwartał 2003
Rozpoczęcie działalności projektu: II kwartał 2004
Ukończenie projektu: III kwartał 2006
6. Działania powiązane z projektem
Realizacja projektu związana jest z rozwojem infrastruktury technicznej w regionie, głównie z realizacją projektów inwestycji autostrady A1. Dzięki temu poprawi się w regionie dostępność transportowa. W powiązaniu z projektem realizowana jest budowa południowej obwodnicy Torunia w ciągu drogi nr S 10, współfinansowana ze źródeł PHARE 2001 ESC. W ramach kontraktu wojewódzkiego z wykorzystaniem partnerstwa z powiatem świeckim realizowana była budowa inkubatora przedsiębiorczości, która została zakończona w trzecim kwartale 2002. Dzięki tej budowie powstaną korzystne warunki dla wspierania nowych MŚP.
Vistula Park - link

II. Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Ciechocinku
1. Informacje podstawowe
Numer projektu: PL2003/004-379/05.08
Położenie: miasto Ciechocinek
2. Cel projektu
Tworzenie dostępu dla nowych dziedzin inwestycji i przygotowanie nowych terenów pod inwestycje.
W wyniku projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:
- zapewnienie odpowiednich dróg dostępu do 9,76 ha terenów pod nowe inwestycje (poprzez budowę małej obwodnicy i szlaku turystycznego ? Trakt Solankowy?),
- nowe tereny inwestycyjne (poprzez wprowadzenie infrastruktury do 4,8 ha terenów pod inwestycje) i korzystne warunki dla inwestowania przez nowe MŚP.
Zaplanowano następujące działania:
- budowa nowej drogi o długości około 1,50 km,
- budowa około 5,0 km szlaku turystycznego ( Trakt Solankowy ? nawierzchnia i oświetlenie),
- modernizacja budynku o powierzchni około 541 m? przeznaczonego na Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
- budowa około 1,20 km systemu kanalizacji,
- budowa około 1,20 km sieci wodociągów,
- budowę około 1,00km sieci elektrycznej,
- budowę około 1,20 km kanalizacji deszczowej.
3. Ramy instytucjonalne:
Beneficjentem projektu oraz jego właścicielem jest miasta Ciechocinek
4. Budżet
Całkowite nakłady =2 139 321,16EUR
Współfinansowanie Phare=1 369 951,61EUR
Współfinansowanie krajowe=770 369,55EUR
5. Harmonogram wdrażania
Rozpoczęcie przetargu / zgłaszania propozycji: I kwartał 2005
Rozpoczęcie działalności projektu: I kwartał 2005
Ukończenie projektu: III kwartał 2006
6. Działania powiązane z projektem
Realizacja projektu związana jest z rozwojem infrastruktury technicznej w regionie, głównie z realizacją autostrady A-1 oraz drogi szybkiego ruchu S-10. Dzięki temu wzrośnie w regionie dostępność transportowa tego regionu. W powiązaniu z projektem inwestycje są współfinansowane ze środków programu PHARE 2001 ESC ?Budowa południowej obwodnicy Torunia? w ciągu drogi nr S-10.