Kierownictwo Wydziału:
Dyrektor – Krzysztof Smoczyk
pokój 111e, XI piętro
tel. (052) 34-97-400
fax (052) 34-97-402
e-mail: ksmoczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl
Informacje na temat wdrażania ZPORR:
Przemysław Wojciechowski
pokój 101b, X piętro
tel. (052) 349 77 36
fax (052) 349 77 42
e-mail: pwojciechowski@bydgoszcz.uw.gov.pl


Struktura i zadania WCFE


Wojewódzka Komisja do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011" rozpatrzyła wniesione przez wnioskodawców zastrzeżenia do projektu list rankigowych wniosków złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 
1 sierpnia 2009r.
Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej K-PUW, wnioskodawcy mogli wnieść swoje zastrzeżenia do dnia 7 listopada 2009r.

Protokół Wojewódzkiej Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie projektów (zadań) w ramach NPPDL 2008-2011 dotyczący wniesionych zastrzeżeń i ich rozpatrzenia
plik do pobrania  (pdf)

Lista rankingowa wniosków NPPDL-A-Powiaty po rozpatrzeniu zastrzeżeń wnioskodawców
plik do pobrania (pdf)

Lista rankingowa wniosków NPPDL-B-Gminy po rozpatrzeniu zastrzeżeń wnioskodawców
plik do pobrania (pdf)