1. Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 116, Poz. 1206)
treść ustawy

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 149, poz. 1074)
treść ustawy

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju - wersja robocza uwzględniająca (wytłuszczonym drukiem) zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw
plik do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz.U. nr 44, poz. 283)
plik do pobrania

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658)
plik do pobrania


3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, Poz.1745)

treść rozporządzenia
załącznik do rozporządzenia - ZPORR


4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, Poz. 2051)
rozporządzenie wraz z załącznikiem

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - tekst uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 9 września 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 198, poz. 1644), które weszło w życie 19 października 2005 r.
dokument do probrania

Jednolita wersja Uzupełnienia ZPORR 2004-2006 ze zmianami wprowadzonymi na dwóch posiedzeniach Komitetu Monitorującego, tj. na posiedzeniu w dniu 17 marca 2006r. oraz w dniu 14 czerwca 2006r. Znowelizowane części uzupełnienia zostały wyróżnione kolorami. UWAGA: Ujednolicona wersja Uzupełnienia ZPORR jest wersją roboczą.
dokument do pobrania

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. 2005 Nr 87, poz. 745)
treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zinegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 198, poz. 1644)
dokument do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 58, poz. 404). Zmiany są wynikiem decyzji podjętych na posiedzeniach Komitetu Monitorującego w dniach 16 września 2005 r. oraz 15 grudnia 2005r.
dokument do pobrania

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 listopada 2006r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 209, poz. 1549).
Zmiany przyjęte w rozporządzeniu są wynikiem decyzji podjętych na posiedzeniu Komitetu Monitorującego ZPORR, które odbyło się 14 czerwca 2006r. Rozporządzenie wchodzi w życie po 7 dniach od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 30 listopada 2006r.
treść rozporządzenia

Zmienione 30 maja 2007 r. rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 102, poz. 706)
treść rozporzadzenia

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. Nr 257, Poz. 2574)
treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. Nr 102, Poz.853)
treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 213, poz. 1563)
treść rozporządzenia

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (M. P. Nr 84, poz. 857)
treść komunikatu

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 137, Poz.1153)
treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (dz. U. Nr 213, poz. 1565)
treść rozporządzenia

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (M.P. Nr 84, poz. 856)
treść komunikatu

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 23 marca 2006r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 57, poz. 398)
treść rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 213, poz. 1564)
treść rozporządzenia

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie wzoru sprawozdań dla beneficjentów w ramach Zinegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (M. P. Nr 84 poz. 858)
treść komunikatu

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. Nr 44, Poz. 283)
tereść rozporządzenia

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, Poz. 2206)
treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 224, poz. 1926)
treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. Nr 107, Poz.729)
treść rozporządzenia

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach (Dz. U. Nr 267, Poz. 2652)
treść rozporządzenia

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. Nr 267, Poz. 2653)
treść rozporządzenia

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wspieranie projektów promocyjnych w dziedzinie turystyki i kultury (Dz. U. Nr 267, Poz. 2654)
treść rozporządzenia

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 267, Poz. 2655)
treść rozporzadzenia

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz.U. 2007, nr 30, poz. 200)
treść rozporządzenia

Zmodyfikowane w części dotyczącej wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego o udzieleniu pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. U. Nr98, poz.655)
treść rozporządzenia


14. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 czerwca 2006 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 117, Poz. 794)
treść rozporządzenia

15. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. Nr 123, Poz. 856)
treść rozporządzenia

16. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, Poz.726)
treść rozporządzenia

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współwinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr. 90, poz. 602)
treść rozporządzenia

 

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658)
treść ustawy

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 984)
treść ustawy

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 175, poz. 1232)
treść rozporządzenia

2.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
treść RPO

Rozporządzenie Minisstra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 185, poz. 1318)
treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr. 185, poz. 1317)
treść rozporządzenia