Informacja o rezerwie celowej budżetu państwa część 83, poz. 8 w 2007r.

W dniu 21 lutego 2007r. Komitet Europejski Rady Ministrów zatwierdził ?Procedurę przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej (część 83, poz. 8) w 2007r. na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie, w tym: 12 mln zł na budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej ? Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, na budowę i modernizację lotnisk regionalnych do 100 mln zł.

Ww. Procedura jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (www.ukie.gov.pl, zakładka:ukie).