1. Zasady ubiegania się przez Szkołę Wyższą o "List intencyjny" - poświadczenie o współfinansowaniu projektu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu realizowanego w ramach działania 1.3 "Regionalna Infrastruktura Społeczna", Poddziałania 1.3.1 "Regionalna Infrastruktura Edukacyjna" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
plik do pobrania

2. Schemat obiegu środków na współfinansowanie projektów w ramach Działań 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 - ZPORR
plik do pobrania

3. Schemat II - Inwestycje objęte programem inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu opracowanym przez Polską Konfederację Sportu
plik do pobrania

4. System obiegu środków na współfinansowanie projektów z rezerwy celowej znajdującej się w gestii Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Działania 2.2 "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - ZPORR (wersja z 11 października 2004 r.)
plik do pobrania