Szczegółowy wykaz zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim w 2005 r.

Tab.1. Wykaz projektów realizowanych w ramach działania 1.1. Poprawa dostępności kształcenia mieszkańców regionu

L.p. Nazwa inwestycji Jednostka samorządu Kwota dof. (PLN)
1. Modernizacja budynku Gimnazjum i sali gimnastycznej w Podwiesku - etap III (ostatni) - docieplenie ścian oraz wymiana drzwi wejściowych Gmina Chełmno 79.160
2. II etap budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie - budynek dydaktyczno-administracyjny - zakończenie inwestycji Powiat Bydgoski 300.000
3. Poprawa dostępu młodzieży do Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego przy Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie poprzez budowę infrastruktury towarzyszącej Miasto Strzelno 143.803
4. Ocieplenie ścian szczytowych w budynku szkoły Zespołu Szkół w Mogilnie Powiat Mogileński 16.000
5. Ocieplenie ścian oraz wymiana drzwi frontowych w budynkach szkolnych Zespołu Szkół w Bielicach Powiat Mogileński 35.000
6. Prace modernizacyjno-remontowe w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy Województwo Kujawsko-Pomorskie 193.787
7. Rozbudowa Gimnazjum w Pluskowęsach Gmina Chełmża 85.725
8. Wykonanie elewacji sali gimnastycznej z łącznikiem w Zespole Szkół we Wtelnie Gmina Koronowo 52.418
9. Modernizacja basenu miejskiego przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży (dla potrzeb wszystkich placówek oświatowych na terenie miasta Chełmża) Gmina Chełmża 200.000
10. Remont budynku Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu Województwo Kujawsko-Pomorskie 120.000
11. Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Powieczerzynie Gmina Lubanie 69.388
12. Remont - modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie Powiat Radziejowski 146.367
13. Poprawa dostępności kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez wykonanie robót budowlanych mających na celu zapewnienie dalszego funkcjonowania i obniżenie kosztów utrzymania internatu Zespołu Szkół w Gronowie Powiat Toruński 185.000
14. Rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego KP CEN we Włocławku służącego poprawie dostepności kształcenia mieszkańców regionu Województwo Kujawsko-Pomorskie 40.000
15. Budowa bazy dydaktyczno-sportowej przy Ośrodku Szkoleniowym Caritas Dziecezji Toruńskiej w Przysieku Caritas Diecezji Toruńskiej 220.000
16. Modernizacja pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lubiewie Gmina Lubiewo 38.939
17. Wykonanie ocieplenia budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem podłóg, budową parkingu i ogrodzenia Gmina Włocławek 96.683
18. Remont dachu sali gimnastycznej i łącznika Szkoły Podstawowej w Kończewicach Gmina Chełmża 88.650
Ogółem 2.110.920
Tabela 2. Wykaz projektów realizowanych w ramach działania 1.2. Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców - kontynuacja inwestycji wieloletnich

L.p. Nazwa inwestycji Jednostka samorządu Kwota dof. (PLN)
1. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu II etap Województwo Kujawsko-Pomorskie 7.500.000
2. Budowa Szpitala Miejskiego w Grudziądzu Miasto Grudziądz 7.500.000
Ogółem 15.000.000
 


Tab.1. Działanie 1.2. Poprawa stanu zdrowotności mieszkańcówL.p.

Nazwa inwestycji

Jednostka samorządu

Kwota dof.
(PLN)

1. Rozbudowa i modernizacja
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Toruniu II etap
Województwo Kujawsko-Pomorskie

8 800 000,00

2. Budowa Szpitala Miejskiego
w Grudziądzu
Miasto Grudziądz

7 500 000,00

Ogółem

16 300 000,00
Tab.2. Działanie 4.5. Wzmocnienie pozycji kulturalnej regionu w skali kraju i międzynarodowej


L.p.

Nazwa inwestycji

Jednostka samorządu

Kwota dof.
(PLN)

1. Budowa Opery "Nova" w Bydgoszczy Województwo Kujawsko-Pomorskie

4 932 312,00

Ogółem

4 932 312,00

 

Zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 2007-2008
plik do pobrania