ROK 2011
 

Wzór umowy o dofinansowanie (2011r.)

Wzór umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania realizowanegi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 edycja 2011
plik do pobrania

Załączniki do umowy o dofinansowanie (2011r.)

wniosek o wypłatę dotacji (zał. 4 do umowy o dofinansowanie)
plik do pobrania

sprawozdanie końcowe (zał. 5 do umowy o dofinansowanie)
plik do pobrania

 

ROK 2010

Wzór umowy o dofinansowanie (2010r.)

Wzór umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
plik do pobrania

Załączniki do umowy o dofinansowanie (2010r.)

wniosek o wypłatę dotacji (zał. 4 do umowy o dofinansowanie)
plik do pobrania
 
sprawozdanie końcowe (zał. 5 do umowy o dofinansowanie)
plik do pobrania

 

ROK 2009

Wzór umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
plik do pobrania


Załączniki do umowy o dofinansowanie (2009r.)


wniosek o wypłatę dotacji (zał. 4 do umowy o dofinansowanie)
plik do pobrania 

sprawozdanie końcowe (zał. 5 do umowy o dofinansowanie)
plik do pobrania


Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. z 2009r., Nr 1, poz. 2)

plik do pobrania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz. U. z 2009r. Nr 53, poz..435)
plik do pobrania